Bugun...


Av. Sema Kılıç Gayrimenkul Hukuku Uzmanı


Facebookta Paylaş

MAKETTEN SATIŞLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Tarih: 24-12-2015 08:48:00 Güncelleme: 24-12-2015 08:48:00


Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Ön ödemeli konut satışları günümüzde sorunların fazlasıyla yaşandığı bir alan. Birçok tüketici bu anlamda mağdur olmakta maddi manevi zarar görmektedir. Bu tür zararlara uğramamak için ön ödemeli konut sözleşmeleri yapılmadan önce tüketiciler tarafından konuya ilişkin yasal düzenlemeler bilinmelidir.

 

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Nedir?

 

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 40-46 maddeleri arasında düzenlenmiştir.  6502 sayılı kanunun 40/1 hükmünde Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

 

Kanun metnine göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile ortada henüz bir konut yok iken satıcı, bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra konutu alıcıya devir ve teslim borcunu üstlenmektedir.

Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esasları

Ön ödemeli konut satışlarına ilişkin usul ve esaslar Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüketicilerin ve inşaat sektöründe bulunan kişilerin Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik hükümlerini bilmesi ve bu yönetmeliğe uygun hareket etmesi gerekmektedir. 

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi yapılmadan önce yapılması gerekenler

Öncelikle maketten satış sözleşmesi kurulmadan en az 1 gün önce ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu formun en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir ve yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü ise satıcıdadır. Bu nedenle bu hususa dikkat edilmesinde fayda var.

Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmelerinde Şekil Şartı

Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmelerinin yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılması ve zorunlu unsurları içermesi gerekmektedir. Bu sözleşme kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi hâlde sözleşme geçersiz sayılır.

Şekil şartına bağlı olarak, satıcının tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını isteyebilmesi geçerli bir sözleşmenin mevcut olması şartı unutulmamalıdır.

Ön Ödemeli Konut Sözleşmelerinde Konutun Teslimi Süresi

 

Yönetmeliğin 10. Maddesine göre; Konutun devri ve teslimi, sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemeyeceği yönündedir.

 

 Ancak kat mülkiyetine konu olan bir konutun tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte, konutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri halinde tüketiciye devir veya teslim edildiğinin kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

Ön Ödemeli Konut Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı

 

Satıcı ile sözleşme yapan tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Ancak tüketici, cayma hakkını kullandığını, 14 gün içinde satıcıya noter aracılığıyla yöneltmelidir. Aksi halde cayma geçerli olmayacaktır. Cayma hakkının kullanılması ile satıcı, iade edilmesi gereken tutar ile tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye geri vermelidir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici de on gün içinde edinimlerini iade etmelidir.

 

Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanmış olması halinde ise cayma hakkının kullanıldığı bilgisinin satıcı tarafından da ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemeyecektir.

 

Taşınmaz için bina tamamlama sigortası yaptırılmış ise, sigorta teminatı, kurulduğu tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer.

 

Ön Ödemeli Konut Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönme

 

 Cayma hakkında olduğu gibi ön ödemeli konut satışı sözleşmelerinde tüketicinin devir veya teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı da bulunmaktadır. Sözleşmeden dönme bildiriminin, satıcıya noter aracılığıyla yöneltilmesi gerekmektedir.

* Ancak sözleşmeden dönülmesi durumunda;

-                     Satıcının ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve masrafları tüketiciden isteyebileceği,

-                     Satıcının sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat isteyebileceği bilinmelidir.

 

*Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcının bedel talep edemeyeceği haller ise şöyledir;

-                     Satıcı yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemiş ise tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

-                     Tüketicinin ölmesi halinde ya da kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi halinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.

-                     Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması halinde tüketici sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Bu durumda da satıcı tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel talep edemez.

 

Sözleşmeden dönülmesi halinde, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekmektedir. Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel ile tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini de iade etmelidir.

 

Konut bedelinin bir kısmı bağlı kredi ile karşılanmış ise, tüketicinin ödediği satış bedeli, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde satıcı tarafından masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilmelidir.  Konut finansmanı kuruluşu ise bu tutarı tüketiciye geri ödemelidir.

 

Yukarıda değinildiği üzere taksitle satış sözleşmesinin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, sözleşmeden dönme ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenmiştir. Günümüzde oldukça yaygın hale gelen ön ödemeli satış sözleşmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde yapılması, hak ve yükümlüklerin yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılması inşaat sektörüne olan güveni arttıracağı gibi sektörü genişleterek ülke ekonomisine katkısını güçlendirecektir.

 

 

                                                                                                                         Av Sema KılıçBu yazı 7147 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
FOTO GALERİ
 • Komik
  Komik
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • Fantastik
  Fantastik
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Komik
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. Fantastik
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
  KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 • İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
  İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 • IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
  resim yok
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 • BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
  BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
 1. KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 2. İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 3. IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
 4. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 5. BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 6. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
VİDEO GALERİ
YUKARI