Bugun...


Ali Riza TAHSİNOĞLU


Facebookta Paylaş

TEMEL EĞİTİME AİT SORUNLAR
Tarih: 01-11-2016 07:34:00 Güncelleme: 01-11-2016 07:34:00


Çalışmamızda sunulan öneriler genel bir çerçeve çizmek amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda temel eğitimdeki sorunların alt başlıkları daha ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir ve sorunların giderilmesi noktasında farklı öneriler getirilebilir. Her devletin siyasal bir sistemi vardır ve devletler mevcut siyasal sistemlerini korumak, varlıklarını sürdürmek istemektedir. Devletlerin varlığını sürdürebilmesi sahip olduğu siyasal rejimin ilkelerini vatandaşlarına benimsetmesi ve bu değerlerin içselleştirilmesi ile paralellik göstermektedir. Bu doğrultuda devletler eğitimin işlevlerinin bilincinde olarak eğitimin amaçları ve içeriği üzerinde etkili olmaktadırlar. Ayrıca demokratik ve insan haklarına uygun bir siyasal ve toplumsal sistem kurup geliştirmenin yolu da eğitimden geçmektedir.

 

 

Eğitim, bilgi ile etkileşime girerek, öğrenme ve öğretme yoluyla bireysel anlamda yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmanın, toplum olarak gelişme ve ilerlemenin başlıca yoludur.  Eğitimin en önemli basamaklarından biri temel eğitimdir. Temel eğitimin sorunları irdelendiğinde eğitim politikasından, eğitim programından, eğitim felsefesinden, öğretmen ve öğrenci niteliklerinden, eğitim yönetiminden ve finansmanından kaynaklanan pek çok sorun gündeme gelmektedir. Temel eğitim, eğitimin önemli basamaklarından biridir. Çocuklar okuma yazma, ana dilini doğru ve etkin kullanma, okuduğunu anlama, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinmektedirler. Bu bilgiler sonraki öğrenmeler için ön koşul teşkil etmektedir. Bireylerin en azından temel bilgi ve becerilerle donatılması için temel eğitim oldukça önemlidir. İlkokul yani temel eğitimin asıl işlevi çocuğu hayata hazırlamak olduğu için, öncelik öğrencilere temel bilgi ve beceriler kazandırılması olmalıdır. Temel eğitimin sorunları eğitim politikası, eğitim programı, eğitim felsefesi, öğretmen ve öğrenci nitelikleri, eğitim yöneticisi ve finansman sorunları kapsamında ele alınabilir.

 

 

Eğitimin finansmanı; eğitim hizmetleri için parasal kaynakların elde edilmesi ve kullanılan kaynakların farklı bölgeler, iller, eğitim tür ve düzeyleri, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireyler ve gruplara dağılım süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitimde yaşanan finansman sorununa bağlı olarak okulların mali yetersizlikleri eğitimdeki kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Okullarda yeterli sayıda araç-gereç ve basılı kaynağın bulunmaması da bir diğer sorundur. Bu yetersizlikler daha kaliteli ve kolay bir eğitim verilmesinin önüne geçmektedir. Üzerinde durulması gereken nokta temel eğitimdeki sorunları çözecek olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bu sorunları çözmede kararlı olunmasıdır.

 

Öğretmenler; değerleri, tutumları, davranışları, hayata bakış açıları ve duygusal yönleri ile eğitimin en önemli parçalarındandır. Öğretmen davranışlarını öğrenci davranışlarının belirleyicisi olduğu için bilgi aktarımında, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ve bireylerin toplumsallaşmasında öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle öğretmen niteliği oldukça önem taşımaktadır.  Öğretmen yeterlilikleri konusu eğitimin en önemli sorun alanlarındandır. Öğretmenin alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik biçimlenme bakımından donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenin alanında uzman ve genel kültür açısından iyi yetişmiş olması yeterli değildir ve pedagojik biçimlenme açısından da yeterliliğinin artırılması gerekmektedir. Öğretmenin rolü sadece öğrenme ile ilgili olmadığı için rehberlik boyutunun da farkında olunması oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenin bu etkinin farkında olması ve davranışlarında her zaman bilinçli bir tutum izlemesi gerekmektedir. Öğretmenlerin statü ve maaş sorunu da üzerinde durulması ve çözülmesi gereken önemli sorun alanlarındandır. Öğretmenin öğrenci ile duygudaşlık kuramaması da önemli bir alt problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu noktada öğretmenin öğrenciyi doğru anlaması için onu iyi tanıması gerekmektedir.

 

Öğretmenin; öğrenme faaliyetlerini etkileyen öğrenci ilişkileri, öğrencilerin biyolojik gelişimi, farklı ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri, davranışları, başarısı, sağlığı, ekonomik ve sosyal çevresi hakkındaki bilgileri mutlaka göz önünde bulundurması, öğrencilerin aile durumunu incelenmesi ve bilmesi çok önemlidir. Öğretmen-öğrenci iletişimi eğitim-öğretimin temelini oluşturmaktadır ve olumlu iletişim ortamı başarıyı artıran önemli etkenlerden biridir. Önemli eğitim sorunlarından biri de öğretmenlerin öğrenci ile ders dışında ilgilenmemeleridir. Bu ilgisizlik ve kayıtsız kalma, çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda öğretmenlerin işlerini özveriyle ve mesleklerinin kutsallığının bilincinde olarak yapmaları gerekmektedir. Çünkü öğretmenliğin kutsal oluşu mesleğinin gerektirdiklerinin sadece sınıf içinde kalmamasından ileri gelmektedir. En iyi öğretmen; en süslü ve en iyi konuşan değil, öğrencisinin kuvvetlerini en çok harekete geçiren öğretmendir. Öğretmen nitelikli, bilgili, disiplin yeteneği güçlü olan ancak bunu demokratik bir ortamda sağlayan, öğrenme ortamında öğrenciye göre daha pasif ve ona yol gösterici bir rehber olmalıdır. Ayrıca çocuğun gelişim düzeyinin, bireysel farklılıklarının, yeteneklerinin, neyi yapıp neyi yapamayacağının, hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğinin farkında olmalıdır.

 

 

Eğitim uygulamalarımızdaki sorunsallar döngüsü, günümüz eğitim anlayışının ve bilgi toplumunun gerektirdikleri noktasında var olan yetersizliklerden ve yeni değerler dizisine ayak uydurulamamasından kaynaklanmaktadır. Temel eğitime ait sorunların dikkatli bir şekilde irdelenmesi ve bunlarla ilgili ciddi tartışmalara girişilerek bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda dikkate alınabilecek bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir:

 

 

Katılım; eğitimle ilgili yetkililerin, öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin, eğitim sendikalarının, meslek odalarının, yerel düzeydeki yöneticilerin eğitimle ilgili kararlara katılması ile sağlanmalıdır. Anne-baba eğitimi; alanında uzman kişilerle, eğitim kurumlarının işbirliği çerçevesinde yürütülerek yaygınlaştırılmalı ve bu eğitime katılımın artırılması için gerekli teşvikler yapılmalıdır. Mevcut ilkokul müdürlerinin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek eğitim yöneticilerinin çağdaş okul yöneticisi nitelikleri ile donatılmış bir hale getirilmesi için izlenecek politikalar belirlenmelidir.  Okul yöneticiliği için yönetim alanında en az tezli şartı aranmalı ve sonraki aşamada da lider yönetici yetiştirme programları açılarak bu eğitimde başarılı olanlar okul yöneticisi olarak atanmalıdır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de temel eğitimde pek çok sorun söz konusudur. Bu sorunlar çözülse de değişen ve gelişen şartlara göre daha yeni ve farklı sorunlar ortaya çıkacaktır. Temel eğitimin sorunlarını çözecek insanların yetiştirilmesinde de temel eğitimin katkısını göz ardı etmek mümkün değildir.

 Bu yazı 5654 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
YAZARLAR
FOTO GALERİ
 • Komik
  Komik
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • Fantastik
  Fantastik
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Komik
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. Fantastik
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
  KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 • İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
  İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 • IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
  resim yok
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 • BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
  BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
 1. KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 2. İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 3. IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
 4. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 5. BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 6. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
VİDEO GALERİ
YUKARI