Bugun...


Ali Riza TAHSİNOĞLU


Facebookta Paylaş

EĞİTİM KURMLARININ SAHİP OLDUĞU İŞLEVLER
Tarih: 01-02-2017 18:12:00 Güncelleme: 01-02-2017 18:12:00


Göreceli olarak küçük ve ilkel insan topluluklarında sosyal ve kültürel birikimin sınırlı olması sebebiyle, toplumsallaşma sürecinde ailenin ve toplumdaki diğer bireylerin çabaları yeterlidir. Ancak kültürel birikimin ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu toplumlarda, bireylerin toplumsallaştırılması görevi büyük ölçüde eğitim kurumlarınca yerine getirilmektedir. Bir toplumsal kurum olarak eğitimin en önemli işlevlerinden birisi de toplumsallaşma işlevidir. Sosyalleşme ya da kültürlenme olarak da adlandırılan toplumsallaşma sürecinde bireyler üyesi oldukları toplumun kuralları, değerleri ve inançlarını öğrenir, toplumsal süreçlere katılmaya ilişkin davranışlar geliştirirler. Bu anlamıyla toplumsallaşma insanların yaşamları boyunca sürer. Bu süreçte bireyler kendi gereksinimlerini, toplumun kendilerinden beklediği rolleri oynayarak giderirler ve topluma uyum sürecini başarıyla tamamlarlar.  Eğitim kurumları, bireylerin toplum içerisinde oynamaları gereken rolleri bireylere öğretmektedirler. Böylece toplumda bireyler ortak davranışlar sergilemeye başlar ve toplumdaki çatışmalar azalarak, toplumsal süreklilik sağlanmış olur.  

 

Toplum bu sayede kendini oluşturan bireylere hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini gösteren modeller oluşturmaktadır. Değişim sürecinin hızlı yaşandığı modern toplumlarda kültürel birikimde hızlı olmaktadır. Bireyler kültürel birikimi tüm özellikleriyle günlük yaşantılarında benimseyemezler. Bu sebeple öğrencilerin gelişim düzeylerine ve gereksinimlerine göre kültürel öğelerin bireylere planlı ve programlı bir şekilde aktarılması işlevini eğitim kurumları üstlenmiştir. Eğitim kurumları, yeni gelişen iletişim ve bilgi teknolojilerine uyum sağlayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirerek, ekonomik kalkınma sürecine katkı sağlayacak nicelik ve nitelikte bireyler yetiştirerek, toplumsal kalkınma işlevini yerine getirmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri ile toplumu oluşturan bireylerin eğitim düzeyleri arasındaki ilişki, eğitimin toplumsal kalkınma işlevinin önemini ortaya koymaktadır.

 

Eğitim kurumları, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılarken, bireylerin yaşadığı çevreyi ve toplumu tanımasını, çevresinde bulunan doğal kaynakları en etkili kullanarak temel gereksinimlerini karşılamasını sağlamaktadır. Bireyler aldıkları eğitim paralelinde toplumda saygın bir statü kazanırlar, kendilerini gerçekleştirirler ve ekonomik kazanç sağlayabilecek mesleklerde çalışma gibi temel gereksinimlerini karşılamış olurlar. Ayrıca eğitim kurumları bireylerin bedensel, duygusal ve zihinsel yönden gelişimini de sağlar. Eğitim kurumlarının en temel işlevlerinden birisi de, toplumun gereksinim duyduğu yönetim ve siyaset alanında görev yapacak olan liderlerin yetiştirilmesidir. Eğitim kurumları, toplumun kabul ettiği siyasi rejim doğrultusunda eğitim öğretim süreçlerini yapılandırmaktadır. Eğitim düzeyinin yüksek olduğu toplumlarda demokrasi bilinci gelişmiştir. Demokrasinin geliştiği toplumlarda özgürlük, hoşgörü, açıklık ve şeffaflık gibi temel değerler gelişmiştir.  Eğitim kurumları, bireylere toplumun sahip olduğu milli değerleri benimseterek, bilinçli vatandaşlar, seçmenler ve liderler yetiştirerek, bireylerin vatandaş olma sorumluluklarını kazanmalarını sağlayarak, mevcut siyasal yapı hakkında bireyleri aydınlatarak, siyasal işlevlerini yerine getirirler. 

 

Eğitim, toplumsal sürekliliği sağlayan, toplumun kültürel aktarım sürecine yardımcı olan, bilinçli üreticiler, tüketiciler, sorumlu vatandaşlar yetiştiren, toplumsal kurumlarla etkileşimde bulunarak toplumsal dinamizmi sağlayan dinamik bir kurumdur. Eğitimin Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma İşlevi: Toplumların kültürel değer, norm ve inançlarının öğelerinin yeni nesillere aktarılması süreci eğitimin en temel işlevleri arasında yer alır. Toplumu bir arada tutan ve toplumun varlığını sürdürmesini sağlayan en temel öğeler olan değer ve normlar, toplum içerisinde yaşayan insanların benzer davranışlar göstermesini sağlar. Eğitim kurumları, bireyleri genç yaşlarda toplumsallaşma hazırladıkları için, toplumda önemli bir role sahiptirler.   Zihinsel, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi, yetiştirilen bireylerin hızlı değişim ve dönüşüm sürecine uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi eğitim kurumunun temel görevleri arasındadır.

 

Eğitim kurumu, değişim sürecine uyum sağlayan, bireyler yetiştirerek toplumsal kurumlara katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, aile, ekonomi, din ve siyaset kurumları da eğitim kurumunun yapı ve işleyişini etkilemektedir. Eğitim kurumunun temel özelliklerini açıklamak Eğitim Kurumu yeni bilgilerin üretilmesini, üretilen yeni bilgilerin toplum geneline yayılmasını ve yeni değerlerin geliştirilmesini sağlayarak toplumsal sistemin işleyişine katkıda bulunmaktadır. Toplumların sahip oldukları kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılması, toplumca istenen davranışların öğrencilere kendi yaşantıları yolu ile kazandırılması, öğrencileri gelecekte toplum içerisinde oynayacakları rollere hazırlama, bireyleri geliştirerek gerçek yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara daha geniş bakış açılarıyla çözüm getirebilme becerisi kazandırabilme, toplumsal sistemde eğitim kurumları tarafından yerine getirilen sorumluluklardır.Bu yazı 6442 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
YAZARLAR
FOTO GALERİ
 • Komik
  Komik
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • Fantastik
  Fantastik
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Komik
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. Fantastik
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
  KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 • İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
  İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 • IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
  resim yok
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 • BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
  BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 • DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
  DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
 1. KARSLILAR EDİRNE VALİSİNİ İSTİFAYA DAVET ETTİ.
 2. İSİAD DÜNYANIN EN BÜYÜK SANAYİ SİTESİNİ KURUYOR
 3. IĞDIR İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ OSMAN AYYILDIZ
 4. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ KURULTAYI
 5. BİZ KARAPAPAK TÜRKLERİYİZ
 6. DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ azerbaycan
VİDEO GALERİ
YUKARI